implantologia cichon

12 421 07 43

Przebieg implantacji

Implantacja – KROK PO KROKUKonsultacja

Bardzo istotnym aspektem leczenia implantologicznego jest ustalenie oczekiwań pacjenta co do efektu końcowego. Z tego też względu niezbędna jest konsultacja implantologiczna, poprzedzająca zabieg. W określonych przypadkach implantację można wykonać po wcześniejszym przygotowaniu pacjenta. By uzyskać perfekcyjne efekty wymagane mogą się okazać zabiegi rekonstrukcyjne kości, zabiegi rekonstrukcyjne tkanek miękkich czy też leczenie ortodontyczne.

W trakcie konsultacji lekarz  ustala wspólnie z Pacjentem przebieg leczenia oraz jego koszty. Jest to również czas by porozmawiać na temat gwarancji, ryzyka oraz odpowiedzialności spoczywającej po stronie lekarza, jak i pacjenta.

Wywiad

Uzyskanie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta jest niezbędnym aspektem, gwarantującym powodzenie zabiegu, jak również obowiązkiem prawnym. Pacjent informuje lekarza o odbytych chorobach, przyjmowanych lekach, odbytych operacjach oraz wszystkich niepokojących symptomach.
W czasie wywiadu poruszany jest tez temat palenia papierosów, które znacznie osłabia zdolności regeneracyjne tkanek miękkich. Z tego też względu pacjent musi być świadomy, że powodzenie leczenia jest w zasadzie niemożliwe bez abstynencji bezpośrednio po zabiegu ale i ograniczeniu palenia w kolejnych miesiącach.

Potwierdzeniem przekazanych informacji jest wypełnienie Kwestionariusza Stanu Zdrowia przez Pacjenta oraz własnoręczne podpisanie.

Badania

Przed implantacją badany jest ogólny stan jamy ustnej Pacjenta. W czasie badania padają pytania dotyczące nawyków higienicznych w obrębie jamy ustnej. Istotne są też kwestie dotyczące krwawienia dziąseł, stanów zapalnych, ewentualnej zwiększonej ruchomości zębów.

Szczegółowej ocenie podlegają:

 • tkanki miękkie( kolor i grubość błony śluzowej)
 • ogólny stan uzębienia i przyzębie(płytka nazębna, kamień, próchnica)
 • obszary bezzębne (szczególnie te gdzie planuje się wprowadzenie implantu)


Radiologia

Wykonanie diagnostycznego zdjęcia rentgenowskiego jest jednym z najważniejszych etapów poprzedzających implantację. Na podstawie jego wyniku ocenia się ilość i jakość tkanki kostnej będącej podłożem dla wszczepu. Często zleca się również wykonanie badania CT, które dokładniej obrazuje ilość i przede wszystkim gęstość tkanki kostnej. Badanie CT(tomografia komputerowa), dzięki nowoczesnej technice obrazowania 3D, umożliwia bezbłędne zaplanowanie pozycji i rodzajów wprowadzanych implantów. Technika ta umożliwia wykonanie pracy protetycznej jeszcze przed zabiegiem implantacji, dzięki czemu pacjent jest w nią wyposażony bezpośrednio po zabiegu. Eliminuje to ilość wizyt w gabinecie z kilku do jednej.

Zdjęcie rentgenowskie, pantomograficzne(tzw. panoramiczne) pozwala ocenić :

 • stan zębów
 • stan kości
 • zatoki szczękowe

Badania ogólnomedyczne

W przypadku wątpliwości dotyczących gojenia tkanek miękkich oraz  kostnych, jak również ogólnego stanu pacjenta, lekarz zleca następujące badania

 • morfologia krwi z rozmazem,
 • OB,
 • czas krwawienia i krzepnięcia,
 • cukier,
 • HbS,
 • HIV,
 • hormony TSH, T3, T4,
 • wapń, sód, potas w surowicy.

Planowanie leczenia

Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych informacji, przedstawiamy pacjentowi wszystkie dostępne informacje dotyczące zabiegu implantacji a więc: metod , miejsca wprowadzenia wszczepu, harmonogramu zabiegów. Najczęściej przygotowywane są  dwie lub trzy wersje możliwego do zastosowania leczenia. Różnią się one między sobą ilością implantów, rozwiązaniem protetycznym a co za tym idzie różnią się kosztami.

Należy mieć na uwadze, że 100% oszacowanie kosztów leczenia implanto-protetycznego przed rozpoczęciem leczenia jest niemożliwe. Może się zdarzyć, że stan zdrowia pacjenta ulegnie zmianie lub wydarzą się okoliczności na które nie ma wpływu personel gabinetów( zmiany harmonogramu wynikające ze strony pacjenta). W takich sytuacjach koszty leczenia mogą ulec zmianie.

Zgoda na leczenia

Przed każdym zabiegiem wprowadzenia implant(jak tez przed każdą inna procedura wykonywana na pacjencie stomatologicznym), pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na leczenie. Ma ona na celu potwierdzenie przez pacjenta, że wszystkie przekazane przez lekarza informacje są dla niego zrozumiałe, oraz że godzi się na wykonanie na nim ustalonej procedury medycznej.

ZABIEG IMPLANTACJI - przebieg

Implantacja wszczepu w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem  mało inwazyjnym. Z tego tez względu przeprowadza się ją w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym czyli takim w jakim usuwa się zęby. Pragniemy zarekomendować zabieg wprowadzenia implantu bądź implantów w  sedacji. Dzięki zastosowaniu sedacji pacjent jest spokojny. Wszystko za sprawą podania odpowiedniego środka farmakologicznego w celu zmniejszenia  aktywności ośrodkowego układu nerwowego.  Charakterystyczne jest to, że pacjent ma aktywną świadomość choć często ograniczoną. Jest senny i jednocześnie przestaje czuć napięcie i niepokój. Sedacja ma wpływ na cenę całej procedury implantacji. Duża część pacjentów decyduje się na nią ze względu na duży komfort w czasie zabiegu.

ZABIEG WPROWADZANIA IMPLANTÓW JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIE POZOSTAŁE ZABIEGI STOMATOLOGICZNE WYKONYWANE W NASZYCH GABINETACH SĄ BEZBOLESNE.

Implantacja odbywa się w warunkach pełnej aseptyki i sterylności. Wszczepienie implantu polega na przygotowaniu łoża pod wszczep i następnie wprowadzeniu w to miejsce wszczepu. Miejsce pod implant przygotowywane jest przez dedykowanego do tego wiertła chirurgiczne, odpowiednie dla danego systemu implantologicznego.  Po wykonaniu otworu(idealnie odpowiadającego rozmiarowi implantu), zostaje do niego wprowadzony implant z siłą zapewniającą odpowiednią stabilizację. Zabieg trwa około 20 minut. W trakcie zabiegu jak również po jego zakończeniu pacjent nie odczuwa bólu.

Zabieg przeprowadzany jest na kilka sposobów, w zależności od warunków występujących w jamie ustnej pacjenta. O wyborze metody decyduje lekarz w konsultacji i za wyrażeniem zgody przez pacjenta.

Implantacja jednoetapowa: Po wprowadzeniu implantu zaopatruje się go w śrubę gojącą, tzw. healing. Śruba ta wystaje ponad dziąsło , które jest do niej przyciągnięte i stabilizowane za pomocą szwów chirurgicznych. Szwy usuwane są po 7-10 dniach. Metoda ta eliminuje konieczność dodatkowego zabiegu, jakim jest odsłonięcie implantu( występuje w przypadku implantacji dwuetapowej). Wymaga od pacjenta restrykcyjnego przestrzegania zasad dbania o higienę jamy ustnej.

Implantacja dwuetapowa:

I etap to wprowadzenie implantu, przykręcenie śruby zamykającej i zaszycie nad nim dziąsła. Na tym etapie nic nie wystaję ponad powierzchnię dziąsła. Szwy usuwane są po 7-10 dniach (istnieje tez możliwość założenia szwów samorozpuszczalnych). Przez kolejne 4- 6 miesięcy następuje proces oseointegracji a więc wgajania się implantu i integrowania z kością pacjenta.

II etap to odsłonięcie wprowadzonego wszczepu i zastąpienie śruby zamykającej śrubą gojącą. Po założeniu śruby gojącej, przez okres 2-3 tygodni, dziąsło wokół niej kształtuje się na wzór naturalnego wyrostka zębodołowego. Proces ten umożliwia  brakujący ząb w taki sposób by był on identyczny jak ząb naturalny. Dziąsła wbrew powszechnej opinii odgrywają w tej kwestii bardzo ważną rolę.

Implantacja natychmiastowa - Implant zostaje wprowadzony bezpośrednio po usunięciu zęba.

Metoda ta jest obarczona dość dużym ryzykiem braku oseointegracji jak również brakiem przewidywalności końcowego efektu estetycznego. Warunkiem przeprowadzenia takiego zabiegu jest brak stanu zapalnego usuwanego zęba. Idealne warunki są wtedy kiedy można zastosować implant o średnicy mniejszej niż utracony ząb, gdyż to pozwala na perfekcyjne przygotowanie łoża pod implant. Często niezbędne jest zastosowanie biomateriałów( sztucznej kości , membran).

Implantacja wczesna - Implant zostaje wprowadzony po 8-12 tygodniach od usunięcia zęba

Po 2-3 miesiącach od usunięcia zęba ,w miejscu po nim, dzięki regeneracji powstaje nowa kość. Wygojeniu ulegają też ewentualne stany zapalne wcześniej obecne.
Jest to dobry moment na zastąpienie utraconego zęba implantem, ponieważ nie nastąpił jeszcze duży zanik kości a miejsce po usuniętym zębie pokryło się całkowicie błoną śluzową.

Implantacja późna - Implant zostaje wprowadzony w czasie dłuższym niż 3 miesiące od usunięcia zęba.

Po 3 miesiącach od usunięcia zęba warunki kostne mogą znacznie się pogorszyć. Ze względu na postępowanie zaniku bezzębnego wyrostka w wymiarze pionowym i poziomym. Im dłuższy jest czas od usunięcia zęba, tym zanik jest większy. W takiej sytuacji często niezbędne jest odtworzenie brakującej kości przy pomocy biomateriałów(sztuczna kość, membrana). Marka biomateriału nie pozostaje bez znaczenia. Nasz wybór padł na biomateriały firmy Geistlich ze względu na szeroko zakrojone badania naukowe nad ich skutecznością.

Po zabiegu

By implanty mogły się przyjąć musi zajść proces oseointegracji. Trwa on zwykle od 3- 6 miesięcy. W żuchwie nawet krócej(2-4 miesięcy). By proces ten przebiegał prawidłowo niezbędne jest dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej. Bardzo ważne jest by w obrębie jamy ustnej nie powstał stan zapalny, który może zaburzyć proces oseointegracji.
Pacjent musi przestrzegać następujących zaleceń:

 

Higiena

Należy utrzymywać nader staranną higienę jamy ustnej.
Proszę pamiętać, że po wszczepieniu implantów, dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej jest bezwzględnym warunkiem utrzymania wszczepów i ich prawidłowej funkcji przez wiele lat.

Zalecenia dotyczące dnia zabiegu

 • Pacjent wstrzymuje się od spożywania pokarmów i płynów przez 45 minut od czasu zakończenia zabiegu.
 • Pacjent trzyma zagryziony tampon minimum  godzinę po zabiegu.
 • Okolicę implantowaną Pacjent okłada lodem do późnych godzin wieczornych (również dnia następnego i w razie narastającego obrzęku dnia kolejnego).Obrzęk może narastać do trzech dni po zabiegu. W tym czasie należy wstrzymać się od picia i jedzenia ciepłych pokarmów na rzecz chłodnych i miękkich.
 • Można po około 2 godziny po zabiegu wychładzać jamę ustną ssąc kostkę lodu (niekoniecznie).
 • Zabrania się palenia tytoniu przez okres 7 dni po implantacji gdyż związki w nim zawarte opóźniają proces gojenia. W kolejnych dniach zaleca się ograniczenia palenia do maksymalnie 11 szt papierosów na dobę.
 • Należy delikatnie szczotkować zęby miękką szczoteczką, minimum dwa razy na dobę omijając implantowane miejsce. Od 2 doby po zabiegu przez 7-10 dni należy 2 razy dziennie, po umyciu zębów, delikatnie płukać usta preparatem z chlorheksydyną( wg zaleceń). Uwaga, niektóre preparaty wymagają rozcieńczenia. Związki zawarte w płukance przyspieszają proces gojenia.
 • Przez około 4 tygodnie nie wolno gryźć okolicą implantowaną twardych pokarmów.
 • W przypadku dużych zabiegów mogą pojawić się czasowe odbarwienia skóry i zasinienia(siniaki), które znikną w ciągu kilku kolejnych dni a które są objawem gojenia się tkanek.  
 • W przypadku implantów obciążanych natychmiastowo uzupełnieniem protetycznym lub implantów zabezpieczonych śrubami gojącymi,nie wolno gryźć przez cały okres wgajania (4-6 miesięcy/według zaleceń)

Dalsze zalecenia

 • Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, po 7-10 dniach należy zgłosić się do gabinetu celem usunięcia szwów.
 • Implanty zaszyte (nieobciążone ) należy po okresie wgajania (3-6 miesięcy/według zaleceń ) odsłonić.

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.